Spotkanie NANO - networkingowe 24.10.2017

Rejestracja
Rejestracja i udział w tym wydarzeniu jest bezpłatny.

Uczestnik

Rejestracja zakończona 18.11.2017 10:00

zakończona

Opis wydarzenia
Spotkanie  w ramach projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania (SO RIS w PPO)Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w drugim już w tym roku spotkaniu nano - networkingowym realizowanym w ramach projektu SO RIS. Podczas spotkania będziecie mogli Pańswo zapoznać się z najnowocześniejszymi rozwiązaniami sprzętu badawczego stosowanego w szeroko pojętej branży nanotechnologicznej. Spotkanie odbędzie się w dniu 24 października 2017 roku   w: Politechnika Śląska w Gliwicach ul. Stanisława Konarskiego 18A, sala 561.
Podczas spotkania zostania zaprezentowany progres w realizacji projektu SO RIS oraz najnowsze działania Śląskiego Klastra NANO. 


 | AGENDA : 

 | 8:45 - 9:25 | Rejestracja uczestników spotkania
 | 9:25 - 9:30 | Powitanie uczestników
 | 9:30 - 9:50 | Prezentacja  Projektu Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania oraz podsumowanie działań Śląskiego Klastra NANO 
 | 9:50 - 10.10 | Stacja doświadczalna N-Lab z mikroskopem superrozdzielczym SEEC – sposób działania, zalety, aplikacje i ograniczenia
 | 10:10 - 10: 30 | Rozwiązania STED firmy Abberior Instruments – rozszerzenie funkcjonalności mikroskopów fluoroscencyjnych o moduł STED/FLIM
 | 10:30 - 10:50 | Mikroskopy  typu Light Sheet – rozwiązania gotowe jak i konfigurowalne przez użytkownika
 | Przerwa kawowa
 | 11:00 - 11:20 | Oprogramowanie do obróbki i analizy zdjęć
 | 11:20 - 12:00  | Mikroskop Hydra BioAFM firmy Nanonics Instruments oraz inne urządzenia tej firmy do analiz i obrazowania TERS, NSOM, STORM.
 | 12:00 -12:30 | System SAXS BioXolver firmy Xenocs do automatycznej analizy struktury próbek biologicznych
 | 12:30 -15:00 | Networking  

Spotkanie realizowane w ramach projektu „Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych w Procesie Przedsiębiorczego Odkrywania” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 1.3 Profesjonalizacja IOB Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Termin i miejsce

Rozpoczęcie: 18.10.2017 23:00
Zakończenie: 23.10.2017 18:00

Politechnika Śląska w Gliwicach
ul. Stanisława Konarskiego 18A,
44-100 Gliwice
sala 561
budynek wydziału Mechanicznego Technologicznego

Strona rejestracji:
https://nanonet.konfeo.com

Udostępnij znajomym:

Organizator
Fundacja NANONET

ul Młyńska 5
40-098 Katowice
www.nanonet.pl
www.nanoslask.pl

fundacja@nanonet.pl
794339119